facebook logoinstagram logo

Άλλες Υπηρεσίες

Ανακαινίσεις-Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας. Εγγυάται την καλύτερη επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Παρέχει την απαιτουμένη οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθε στάδιο με καθημερινή παρουσία στο έργο με χρόνο ανάλογο των εργασιών που εκτελούνται. Σε εργασίες όπως : κατεδαφίσεις, εκσκαφές, τοποθετήσεις οπλισμού, σκυροδετήσεις, εγκατάστασης ικριωμάτων, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρων με χρήση μηχανημάτων θα υπάρχει μηχανικός της εταιρείας μας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης τους.

Επίσης, εκτελούμε την διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων (αιτήσεις, συνδέσεις) στις εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία, Τροχαία κ.α. για την εξυπηρέτηση του έργου.

Οικοδομικές Άδειες - Άδειες Δόμησης

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης
  • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
  • 24η ενημέρωση

H Μασαούτη-Χατζημιχαήλ & Σια Ο.Ε στελεχώνεται από άρτια έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να εκδώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την απαιτούμενη βεβαίωση.

Τακτοποίηση Aυθαιρέτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει άμεσα και σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές την αποτύπωση, τον υπολογισμό του πρόστιμου και την διαδικασία τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας. (υπαγωγή στο Ν4178/2013)

Με την τακτοποίηση αυτή δίνεται η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους ή τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. H εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρους και εκπαιδευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές για την επιθεώρηση των  κτιρίων ή και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και εγκαταστάσεων κλιματισμού με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη.

Βεβαίωση Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

H Μασαούτη-Χατζημιχαήλ & Σια Ο.Ε  στελεχώνεται από άρτια έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να εκδώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την απαιτούμενη βεβαίωση.

Τοπογραφικά-Αποτυπώσεις

Πλήρης υποστήριξη επιχειρήσεων στην έκδοση άδειας λειτουργιάς της επιχείρησης τους (εκπόνηση σχεδίων, διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργιάς) από τις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, διεύθυνση Υγείας, Δήμος Ρόδου, Πυροσβεστική υπηρεσία κ.α) χωρίς την παρουσία του πελάτη μας.

Αδείες Λειτουργίας

Πλήρης υποστήριξη επιχειρήσεων στην έκδοση άδειας λειτουργιάς της επιχείρησης τους ( εκπόνηση σχεδίων, διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργιάς) από τις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, διεύθυνση Υγείας, Δήμος Ρόδου, Πυροσβεστική υπηρεσία κ.α) χωρίς την παρουσία του πελάτη μας.

Πραγματογνωμοσύνες

Η Μασαούτη-Χατζημιχαήλ & Σια Ο.Ε διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και στελέχωση καθώς και αξιόλογους συνεργάτες είναι σε θέση να σας παρέχει υπεύθυνα κάθε είδους πραγματογνωμοσύνη που αφορά τεχνικά θέματα με σοβαρότητα, επιμέλεια, γρήγορα και οικονομικά.

Εξοικονομώ κατ' Οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε πρόσφατα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Μασαούτη-Χατζημιχαήλ & Σια Ο.Ε αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου να σας καλύψει τόσο από πλευράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου όσο και από πλευράς των προσφορών-κατασκευής των υπό εκτέλεση παρεμβάσεων.